ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ

Home

ಕರ್ನಾಟಕ  ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ

 

ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 360 ಕಸಧ 2017

23.03.2018

ಇಲಾಖೆ

565.95KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾಪ್ರ 273 ಕರಅ 2007 19.09.2007 ಇಲಾಖೆ 674.KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾಪ್ರ-273 ಕರಅ-2007 26.06.2008 ಇಲಾಖೆ 495KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 394 ಕಸಧ 2015 12.02.2016 ಇಲಾಖೆ 416.29KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾಪ್ರ 273 ಕರಅ 07 20.06.2008 ಇಲಾಖೆ 5.60MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸನಿ01ಅಕಾಡೆಮಿ2013-14,ದಿನಾಂಕ0 09.12.2013 ಇಲಾಖೆ    
ಕಸನಿ 11 ವಿಘಯೋ 2014-15 18.06.2014 ಇಲಾಖೆ    
ಕಸನಿ 03 ಗಿಉಯೋ 2014-15 19.06.2014 ಇಲಾಖೆ    
ಕಸಂವಾ 195 ಕಸಧ 2017 (ಭಾಗ-1) 19.03.2018 ಇಲಾಖೆ 646.41MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 195 ಕಸಧ 2017 09.03.2018 ಇಲಾಖೆ 306KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 195 ಕಸಧ 2017 27.06.2017 ಇಲಾಖೆ 310KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 195 ಕಸಧ 2017 27.03.2018 ಇಲಾಖೆ 426KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
         
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಂಗರಚನೆ 2008-10 ಇಲಾಖೆ 9.46 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ 2019-20 ರಿಂದ 2020-21ರವರೆಗೆ ಇಲಾಖೆ 7.66 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ 2017-18 ರಿಂದ 2022-23ರವರೆಗೆ ಇಲಾಖೆ 17.1 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಕಾರಿ-ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸೃಜನೆ 2008-09 ಇಲಾಖೆ 1.50 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮಾಸಾಶನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು 2012-13 ರಿಂದ 2019-20ರವರೆಗೆ ಇಲಾಖೆ 9.04 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪಾರ್ತಿಸುಬ್ಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆದೇಶ 2009-10 ಇಲಾಖೆ 1.76 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತ್ತದ ಆದೇಶ 2014-15 ಮತ್ತು 2015-16 ಇಲಾಖೆ 1.17 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಯಕ್ಷಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2018-19 ಇಲಾಖೆ 2.33 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚದ ಆದೇಶ 2012-13 ರಿಂದ 2017-18ರವರೆಗೆ ಇಲಾಖೆ 4.00 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಆದೇಶ 2017-18 ಇಲಾಖೆ 1.52 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ 2010-11 ಇಲಾಖೆ 1.07 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜನೆ 2022-23 ಇಲಾಖೆ 1.17 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ 2007-08 ಇಲಾಖೆ 1.13 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ 2008-09 ಇಲಾಖೆ 730 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಓಓಡಿ ಆದೇಶ 1985 ಇಲಾಖೆ 964 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 15-11-2022 04:58 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin

 
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS