ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳು

Home

ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಗತ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರು ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಗತ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ [...]

ವರ್ಣವೈಷಮ್ಯ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರು ವರ್ಣವೈಷಮ್ಯ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೃತಿಯ [...]

ಯಕ್ಷೋಪಾಸಕರು ಭಾಗ-೨ (ತೆಂಕು ಬಡಗು ಯಕ್ಷ ಕಲಾವಿದರ ಪರಿಚಯ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು ಯಕ್ಷೋಪಾಸಕರು ಭಾಗ-೨ (ತೆಂಕು ಬಡಗು [...]

ಯಕ್ಷೋಪಾಸಕರು ಭಾಗ-೧ (ತೆಂಕು ಬಡಗು ಯಕ್ಷ ಕಲಾವಿದರ ಪರಿಚಯ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು ಯಕ್ಷೋಪಾಸಕರು ಭಾಗ-೧ (ತೆಂಕು ಬಡಗು [...]

ಯಕ್ಷಲೋಕದ ಮಾಸದ ಬಣ್ಣ (ಸಕ್ಕಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಯ್ಯ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಕರು ಯಕ್ಷಲೋಕದ ಮಾಸದ ಬಣ್ಣ (ಸಕ್ಕಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಯ್ಯ) [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಚರಾತ್ರ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರು / ಅನುವಾದಕರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಚರಾತ್ರ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಎಚ್. [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೃತಿ ಸಂಪುಟ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರು / ಅನುವಾದಕರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೃತಿ ಸಂಪುಟ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕವಿಗಳ ಚಿತ್ರಕಾವ್ಯ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರು / ಅನುವಾದಕರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕವಿಗಳ ಚಿತ್ರಕಾವ್ಯ [...]

ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಸಂಪುಟ-೨

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರು / ಅನುವಾದಕರು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ [...]

ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಸಂಪುಟ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರು / ಅನುವಾದಕರು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ [...]

ಶ್ರೀ ರಾಮಕಥಾನಮನ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರು / ಅನುವಾದಕರು ಶ್ರೀ ರಾಮಕಥಾನಮನ ಕೆ.ಸುರೇಶ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ (ಸಂ)ವಾದ ಭೂಮಿಕೆ(ಅರ್ಥಾಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾದ ಸಂವಾದಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರು / ಅನುವಾದಕರು ಯಕ್ಷಗಾನ (ಸಂ)ವಾದ ಭೂಮಿಕೆ(ಅರ್ಥಾಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ [...]

ರಾಮಾಯಣದ ಎಂಟು ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಸಂಪುಟ-೧

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರು / ಅನುವಾದಕರು ರಾಮಾಯಣದ ಎಂಟು ಮೂಡಲಪಾಯ [...]

ರಾಮಾಯಣದ ಏಳು ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಸಂಪುಟ-೨

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರು / ಅನುವಾದಕರು ರಾಮಾಯಣದ ಏಳು ಮೂಡಲಪಾಯ [...]

ಪುರಾಣದ ಐದು ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರು / ಅನುವಾದಕರು ಪುರಾಣದ ಐದು ಮೂಡಲಪಾಯ [...]

By Latha T G|2023-01-19T07:00:13+00:00November 18, 2022|ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ|Comments Off on ಪುರಾಣದ ಐದು ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು

ಭಾರತೀಯ ನಾಟ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಕರು ಭಾರತೀಯ ನಾಟ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ [...]

ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಎ. ಹೆಗಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಲಿಕ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರು / ಅನುವಾದಕರು ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಎ. ಹೆಗಡೆ [...]

ಪಾರ್ತಿಸುಬ್ಬ ಬದುಕು ಬರಹ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರು / ಅನುವಾದಕರು ಪಾರ್ತಿಸುಬ್ಬ ಬದುಕು ಬರಹ [...]

ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಪಂಚವಟಿ ರಾಮಾಯಣ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರು / ಅನುವಾದಕರು ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಪಂಚಮಿ

ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಪಂಚಮಿ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಅನುವಾದಕರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ [...]

ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದ ಅಳಿಕೆ ರಾಮಯ್ಯ ರೈ ಶತಕ ಸ್ಮೃತಿ

ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದ ಅಳಿಕೆ ರಾಮಯ್ಯ ರೈ ಶತಕ ಸ್ಮೃತಿ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ [...]

ಮಂಜಯ್ಯ ಗಣಪತಿ ಶೇಣ್ವಿಯವರ ಎರಡು ಪ್ರಸಂಗಗಳು

ಮಂಜಯ್ಯ ಗಣಪತಿ ಶೇಣ್ವಿಯವರ ಎರಡು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಅನುವಾದಕರು [...]

ಪುರುಷವೇಷದ ಪೊಗರು

ಪುರುಷವೇಷದ ಪೊಗರು ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಅನುವಾದಕರು ಪುರುಷವೇಷದ ಪೊಗರು ಹಾರಾಡಿ [...]

ಪಂಚಭೂತ ಪ್ರಪಂಚ

ಪಂಚಭೂತ ಪ್ರಪಂಚ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಅನುವಾದಕರು ಪಂಚಭೂತ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂಬಾತನಯ [...]

ದೀಕ್ಷಾ ಕಂಕಣ (ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ)

ದೀಕ್ಷಾ ಕಂಕಣ (ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ) ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಅನುವಾದಕರು ದೀಕ್ಷಾ [...]

ಎರಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು

ಎರಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಅನುವಾದಕರು ಎರಡು ಯಕ್ಷಗಾನ [...]

ಉಲ್ಲಾಸದತ್ತ ವಿಜಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು

ಉಲ್ಲಾಸದತ್ತ ವಿಜಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು [...]

ಇಟಗಿಯವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು

ಇಟಗಿಯವರ ೫ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಅನುವಾದಕರು ಇಟಗಿಯವರ [...]

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS