ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಪಾರ್ತಿಸುಬ್ಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

Home

2009

ಡಾ. ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ                                           ಯಕ್ಷಗಾನ

2010

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೊಸ್ತೋಟ ಭಾಗವತರು                            ಯಕ್ಷಗಾನ

2011

ಶ್ರೀ ಕಡತೋಕ ಮಂಜುನಾಥ ಭಾಗವತರು                            ಯಕ್ಷಗಾನ

2012

ಡಾ. ಶಿಮಂತೂರು ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ                                 ಯಕ್ಷಗಾನ

2013

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್. ರಂಗನಾಥರಾವ್                                      ಸೂತ್ರದ ಗೊಂಬೆಯಾಟ

2014

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್. ಭಟ್ಟ                                                    ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತಿಗಳು

2015

ಶ್ರೀ ಸಿ. ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ                                                   ಬಯಲಾಟ

2016

ಡಾ. ಎಂ.ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ                                           ಯಕ್ಷಗಾನ

2017

ಶ್ರೀ ಬಲಿಪ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತರು                                  ಯಕ್ಷಗಾನ

2018

ಶ್ರೀ ಬಂಗಾರಾಚಾರಿ,                                                  ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ                                 ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ

2019

ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ (ಅಂಬಾತನಯ ಮುದ್ರಾಡಿ)                    ಯಕ್ಷಗಾನ

2020

ಶ್ರೀ ಡಿ. ಎಸ್. ಶ್ರೀಧರ ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿ                                      ಯಕ್ಷಗಾನ

2021

ಡಾ|| ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜ್,                               ಮೈಸೂರು                              ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರು

2022

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಕೊಲೆಕಾಡಿ,                                              ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ                           ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರು

 

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS